Schooldocumenten

Schoolgids

In onze jaarlijkse schoolgids beschrijven we de wijze waarop we ons onderwijs vorm en inhoud geven. ​In de schoolgids geven we ook aan waar we aan werken en wat de resultaten zijn.  

 

Het vakantierooster/ jaarplanning

Jaarlijks wordt in overleg met de medezeggenschapsraad een vakantierooster vastgesteld. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het advies van het Brabantse Overleg Vakanties (BOV). In dit overzicht vind je ook de studiedagen van het team. 

 

Privacy

Op De Ruimte en binnen ons schoolbestuur PlatOO hebben we de privacy van kinderen, ouders en medewerkers volgens de wetgeving binnen de AVG geregeld. Zo hebben we een Privacypassage voor de schoolgids gemaakt. Ook hebben we een document waarin we beschrijven op welke wijze we met gegevens van ouders en leerlingen omgaan.