Schooldocumenten

Op deze pagina vind je een aantal handige documenten van de schoolgids tot aan het vakantierooster die je kunt downloaden. Mis je iets? Laat het ons dan weten, dan vullen we, indien mogelijk deze informatie aan.

Schoolgids: in onze schoolgids beschrijven we hoe we ons onderwijs vorm en inhoud geven.

Vakantierooster: jaarlijks wordt in overleg met de medezeggenschapsraad het vakantierooster samengesteld

Privacy: op De Ruimte en binnen ons schoolbestuur PlatOO hebben we de privacy van kinderen, ouders en medewerkers volgens de wetgeving binnen de AVG geregeld. In onderstaande documenten staat beschreven op welke wijze we met de gegevens van ouders en leerlingen omgaan.

Schoolondersteuningsprofiel: iedere school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel. Hierin beschrijven we op welke wijze we (extra) zorg en ondersteuning aan kinderen bieden.