PlatOO

Ons bestuur PlatOO is het bestuur van de openbare basisscholen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Someren. Met twee scholen voor algemeen toegankelijk onderwijs in Son en Breugel en één in Nuenen. 

PlatOO (Passie- Prestatie - PlatOO) staat voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Zuidoost Noord-Brabant. Onder het bestuur ressorteren twaalf openbare en drie algemeen toegankelijke basisscholen. PlatOO streeft binnen haar scholen naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. 

Voor alle bestuurszaken kunt u zich wenden tot het secretariaat van het College van Bestuur, via secretariaat@platoo.nl

PlatOO; bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Deurneseweg 13,  
5709 AH  Helmond,
0492-392112.

www.platoo.nl.