Visie op leren

Kinderen leren op verschillende manieren. We leren het best als we gemotiveerd zijn. Een kind dat graag piano wilt kunnen spelen, zal met meer doorzettingsvermogen en inzet proberen deze vaardigheid onder de knie te krijgen. De eerste complimenten zullen het kind aanmoedigen om door te gaan. Gaandeweg leert het kind de structuur van de piano kennen en merkt het waar er in een lied moeilijke passages zitten, hoe de linkerhand en rechterhand moeten samenwerken en wat dit technisch betekent. Misschien leert het kind dat bij iedere toon een klankteken is dat op een notenbalk getekend kan worden. En dat de vorm van het klanktekent aangeeft hoe lang het duurt. 
Na veel oefening merkt het kind vooruitgang, omdat enkele moeilijke passages vlotter verlopen en niet steeds dezelfde moeilijkheden onderzocht hoeven te worden. Je zult begrijpen dat er nog vele stappen te zetten zijn voordat deze beginnende pianist op een gevorderd niveau muziek kan maken. 
Zo werkt het ook bij andere zaken die geleerd moeten worden. We leren de basisvakken met behulp van methodes. Toch weten we dat kinderen het beste leren als ze de opgedane kennis moeten toepassen in nieuwe situaties waar ook met andere omstandigheden rekening gehouden moet worden. Daarom laten we kinderen ook rekenen in een kinderkookcafé, de wereldwinkel, de kaasmakerij of de studio. 
En daarom werken we in de onderbouw veel vanuit thema's met zinvolle speelleerhoeken.