Groei

De Ruimte is een basisschool. Dat betekent dat het team zich richt op het optimaal benutten van ontwikkelingskansen. Hierdoor groeien kinderen én hun begeleiders. Groei is voor ons ook de afstemming vinden tussen wat de school kan bieden en wat de maatschappij, de lokale omgeving en kinderen nodig hebben. Nu en in de toekomst.