Cultuurloper

Op De Ruimte besteden we veel aandacht aan de brede ontwikkeling van kinderen. In Noord-Brabant werken veel basisscholen vanuit de cultuurloper aan cultuureducatie. Zo ontwikkelen wij aan een breed aanbod voor: 
0 Beeldende vorming (grafische technieken, tekenen, schilderen en handvaardigheid),
0 Podiumkunsten (toneel, dans)
0 Muzikale vorming
0 Erfgoed 
Bij de creatieve vakken is het aanleren  van vaardigheden belangrijk, maar de nadruk leggen wij op het expressieve, de beleving, de vrijheid in denken, sfeervolle projecten en samen ergens aan werken. de ervaring is belangrijker dan het resultaat.