Verbinding

Basisschool De Ruimte maakt graag verbindingen tussen onderwijs en de bedoeling van het onderwijs; succesvol kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom zijn er diverse activiteiten binnen de school waarbij kinderen oefenen voor het echte leven. Daarom ook leggen we contacten met bedrijven, verenigingen en instellingen om de onderwijsinhoud te verdiepen met actuele informatie en kennis uit het dagelijske leven.