5 gelijke dagen

We hebben een lesrooster met vijf gelijke dagen voor iedereen. 
Dat is wel zo fijn, omdat:
- er nu geen verschillen meer zijn binnen gezinnen,   
- het jonge kind nu meer onderwijstijd krijgt dan voorheen
- er na schooltijd meer tijd beschikbaar is 

De lestijden voor groep 1 t/m 8 zijn: 
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 uur.