Je kind aanmelden

Als je kind vier wordt mag het naar de basisschool. Ook vanwege verhuizingen of specifieke ondersteuningsbehoeften kun je op zoek zijn naar een passende basisschool. Heb je belangstelling voor onze school dan plannen we een intake. Tijdens de intake vertellen we hoe we werken en vanuit welke visie. Ook kunnen dan diverse praktische zaken aan bod komen. Daarbij nemen we een kijkje in de groepen. Na de intake heb je een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. 

Aanmelden

Let op: je mag je kind maar bij één basisschool aanmelden. 

Als de aanmelding geaccepteerd is, volgt een inschrijving door onze school. Hiervan krijg je via e-mail een bevestiging. 

Sommige kinderen hebben specifieke ondersteuningsbehoeften. Om na te gaan of onze school de ondersteuning kan bieden die je kind nodig heeft is een goede oriëntatie nodig. Daarom vind je naast de informatie op de website ook de schoolgids en bieden we graag een kennismakingsgesprek aan. Graag ondersteunen we je in je oriëntatie op een passende school voor je kind. 

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Michiel van Dijck (directeur) op nummer 0499-472867 of via: michiel.v.dijck@deruimteson.nl

Gedurende het schooljaar 2021-2022 is het helaas niet mogelijk om kinderen tussentijds te plaatsen.