Basisvakken

Taal, rekenen, spelling en lezen zijn de basisvakken. Bij deze vakken hebben de kinderen allemaal een basisniveau nodig om succesvol in de maatschappij te kunnen functioneren. De niveaus die we nastreven ontlenen we aan de 'referentieniveaus'. De leerdoelen die kinderen eigen moeten maken, zijn verwerkt in het methodische leerstofaanbod. Om deze goed in het handelen van de kinderen te krijgen, gebruiken we actuele didactieken (expliciete directe instructie bij rekenen en spelling; close reading bij begrijpend lezen).
Het afmaken van een jaargang van een methode is geen doel. Doordat we goed kijken naar leerdoelen is het mogelijk om versnelling te bieden waar kinderen de leerstof al snel beheersen. Ook kunnen we meer diepgang, herhaling en toelichting verzorgen als leerstofonderdelen moeilijk blijken.