Sfeer op school

De school is een leefgemeenschap. We stimuleren de kinderen om op een prettige manier met medeleerlingen en volwassenen om te gaan. Tijdens het buitenspelen, de viering, de ateliers, het eten tussen de middag, de jaarfeesten en andere schoolactiviteiten gaan we hier vanuit. 

Kleine of grote voorvallen op de speelplaats zoals ruzies, onenigheid maar ook vriendschap grijpen we aan om kinderen weerbaar te maken of om onderlinge relaties tussen kinderen te verbeteren. Net zoals bij de leervakken hebben niet alle kinderen evenveel hulp nodig. De leerkrachten proberen de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. We luisteren naar kinderen als ze ergens mee zitten en we denken met ze mee over mogelijke oplossingen. Wij bieden de kinderen een omgeving, waarin iedere leerling zich veilig en waardevol voelt, waarin begrip opgebracht wordt voor onderlinge verschillen. Leerkrachten helpen leerlingen die weggedrukt dreigen te worden door ze te begeleiden in het weerbaar worden en/of blijven.