Thematisch werken

Voor de kinderen is het interessant en nodig om zich te oriënteren op de wereld om hen heen. Bij jonge kinderen komen onderwerpen aan bod waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben. Zo kunnen een dierendag, de geboorte van een broertje of zusje, de kinderboerderij of het vallen van sneeuw aanleidingen zijn voor een thema. Deze aanleidingen zien we in de leeromgeving terug. De speelhoeken worden hierop aangepast, er worden minilesjes verzorgd, de woorden die passen bij het thema passen, komen ineens actief aan bod en diverse leeractiviteiten worden in de context van het thema meegenomen. 


In hogere groepen komen ook onderwerpen aan bod die wat verder van ons afstaan. Aanleidingen worden hier gevonden in de actualiteit, een gesprek of een vraag van een kind. Voorbeelden hiervan zijn: verkiezingen, een bosbrand, kinderrechten, een nieuwsitem over de vondst van een prehistorisch dier of een ruimtereis naar Mars. Het roept vragen op waar ook veel volwassenen de antwoorden niet voor hebben. Samen met de kinderen gaan we dan op onderzoek naar bronnen die ons er meer over kunnen vertellen. We zoeken naar boeken, kijken op internet, zoeken experts buiten de school die we kunnen interviewen of gaan op excursie. De resultaten van die onderzoeken leggen we vast. Ook hier leren we veel nieuwe woorden en ontstaan diverse activiteiten, zoals: het maken van een schaalmodel, het uitvoeren van experimenten of het ontwerpen van kleding.