Werkzaamheden rondom het gebouw

Rondom het gebouw wordt momenteel hard gewerkt. In opdracht van de gemeente Son en Breugel wordt de omgeving ingericht. daarbij gaat het om de bestrating en het terrein. Deze werkzaamheden kunnen overlast bezorgen. De Ruimte stemt geregeld met de gemeente en de uitvoerende bedrijven af om de overlast zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. De werkzaamheden zijn:

- verharding van het parkeerterrein - aanleg voetpad langs de noordzijde van het gebouw (parallel aan de Bijenlaan) - aanleg fietspad aan de westzijde van het gebouw - aanbrengen afbakening tijdelijke speelplaats - aanleg van een brug die het parkeerterrein verbindt met de Bijenlaan - aanbrengen van belijning parkeerterrein