werkgroep patio aan de slag

Een werkgroep met ouders, kinderopvang en schoolleiding ontwikkelt in de periode herfst - kerst 2015 een plan voor de verbetering van de patio.
De patio in de huidige vorm biedt te weinig uitdaging voor kinderen en biedt te weinig groen. De vormgeving zoals door de architect aangebracht blijft bestaan; de patio wordt dus niet volledig herzien. Dat zou vernietiging van gedane investeringen betekenen.
Medio november wordt het plan met begroting opgesteld en de planning bepaald.

Het globale plan:
stap 1:  grond bewerken voor een betere afwatering
            aanbrengen beplanting
stap 2:  aanbrengen elementen waarbij iets te ontdekken of te onderzoeken valt. 

De uitvoering wordt begeleid door Lips groen.

Bijdrage Lionclub
De Lionsclub Son en Breugel heeft in december 2014 voor alle nieuwe schoolgebouwen een cheque aangeboden van € 5000. Dit bedrag besteden we graag aan de patio.