werkgroep Brink vraagt ouders

Werkgroep Brink
Voor de inrichting van de Brink richt de gemeente een werkgroep op. De school wordt gevraag om samen met de kinderopvang mee te denken in de afronding van de Brink met enkele speelobjecten.
In dit werkgroepje kunnen we de hulp en ideeën van enkele ouders gebruiken. Geïnteresseerden verzoeken we zich te melden bij meneer Michiel.