Waterschade

24-09-2015
De stand van zaken waterschade is:
- een expert heeft de schade gezien en een oorzaak vastgesteld
- komende week worden er vervolgonderzoeken gedaan
- Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt om de schade te herstellen.
wordt vervolgd...

01-10-2015
Deze week is de school door diverse experts bezocht om onderzoek te doen naar de waterschade. Er zijn vocht-metingen gedaan en er is in kaart gebracht welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de begane grond te ontruimen, te herstellen en in te ruimen. Op basis hiervan wordt nu aan een plan gewerkt voor het herstel. Als het plan klaar is kunnen we een besluit gaan nemen over de planning van werkzaamheden.
wordt vervolgd…

15-10-2015
Afgelopen week hebben de gemeente, schade-expert en De Ruimte verschillende scenario's besproken om de vloer te herstellen. Omdat het herstel gepaard gaat met overlast zijn verschillende oplossingen besproken. We proberen die overlast zoveel mogelijk te beperken zodat het onderwijs aan de kinderen er geen last van heeft.
Maandag 19-10-2015 wordt het plan door alle betrokken partijen vastgesteld en start de uitvoering. In de herfstvakantie (week 44) worden maatregelen uitgevoerd.
wordt vervolgd...

12-11-2015
Sinds 2 november volgen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 onderwijs aan de locatie 'Vijverberg' aan de Ruysdaalstraat 2 in Son. Deze verhuizing was noodzakelijk om de vloer van De Ruimte te kunnen herstellen. Na het verwijderen van de vloer in de laatste week van oktober zijn in alle lokalen blowers geplaatst die continu blazen en vocht verzamelen. Wekelijks meet de vloerleverancier de vochtigheid van de vloer. Zodoende kan tijdig begonnen worden met het egaliseren van de ondervloer en het aanbrengen van de nieuwe vloer. Hopelijk kan eind volgende week begonnen worden met de volgende stap.
wordt vervolgd...

19-11-2015
De droging van de vloer verloopt voorspoedig. Vandaag is opdracht gegeven voor het herstellen van de vloer (egaliseren en inlijmen nieuwe vloer).
De werkzaamheden zijn naar verwachting een week voor de kerstvakantie klaar. Die laatste week wordt gebruikt voor het inruimen, opnieuw monteren van inrichtingselementen en de verhuizing terug naar de Honingbij.
wordt vervolgd...

26-11-2015
De vloer is droog. De blowers zijn deze week opgeruimd. Komend weekeinde wordt de vloer geëgaliseerd. 
14 december moet de nieuwe vloer gelegd zijn.