vacatures op de Ruimte

Met ingang van 01-10-2019 ontstaan de volgende vacatures:

A. Leerkracht unit 1-2-3    wtf 1,0

B. Leerkracht instroomgroep (start eerste kwartaal 2020)  wtf 0,6
C. Leerkracht expertise Passend Onderwijs wtf 1,0 
    Leerkracht met expertise op het gebied van leerlingenzorg, interne begeleiding

Een combinatie van taken is mogelijk. 
De minimale betrekkingsomvang is wtf 0,6. 
Voor de bezetting van de groepen is er een voorkeur voor een volledige betrekking. 
De sollicitatietermijn sluit op dinsdag 10 september 2019. 
Een week later worden de sollicitatiegsprekken gepland. 
 
Lees ook de profielschets