Vacature Leerkracht B

Als gevolg van groei en vertrek van een leerkracht ontstaat er per 01-08-2016 een vacature voor een leerkracht B.
Eeen leerkracht B beschikt buiten de vaardigheden en kennis van een leerkracht A over een afgeronde masteropleiding die een toegevoegde waarde biedt bij het doorontwikkelen van het onderwijskundig concept van de school. Deze master mag een HBO+ of post HBO-opleiding zijn. 
De vacature wordt staat open voor interne en externe kandidaten.

De tijdlijn is als volgt:

woensdag 1 juni:    open stellen vacature voor interne en extrerne kandidaten
donderdag 9 juni:   sluiting sollicitatietermijn
maandag 13 juni:   selecteren en uitnodigen kandidaten 
dinsdag 14 - vrijdag 17 juni: eerste ronde gesprekken
vrijdag 17 juni: opmaken stand van zaken sollicitatieprocedure.

De sollicitatiecommissie bestaat uit:
- de directeur van de school
- een ouders namens de medezeggenschapsraad
- een leerkracht
Ik hoop je hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 

Zie ook:

- profielschets LB