Typelessen voor groep 6

TYPELESSEN GROEP 6
De kinderen van groep 6 krijgen vanaf dit schooljaar typelessen op school en onder schooltijd.
de lessen maken onderdeel uit van het programma van de school. Thuis kunnen de kinderen verder werken aan hun typevaardigheid. Ouders kunnen de vorderingen van hun kind volgen via een inlogcode.  Na start van de cursus krijgen ouders wekelijks een update over de vorderingen.

OOK VOOR GROEP 7 en 8?
Het is voor kinderen van de groepen 7 en 8 ook mogelijk om deel te nemen aan de lessen van typetuin. Ouders die hun kind mee willen laten doen betalen hiervoor een vergoeding van € 26,20 aan school. Hiervoor kunnen de kinderen het hele jaar werken aan hun typevaardigheid. Kinderen slagen als ze bij hun eindtoets ten minste 100 aanslagen in een minuut halen. Na deze toets hebben ze nog twee mogelijkheden om hun typevaardigheid te verbeteren.  Na het afluiten van de cursus wordt het account gesloten en krijgt het kind een certificaat. 

Vanwege het aanvragen van de accounts kunnen ouders van groep 7 en 8 tot uiterlijk donderdag 18-09 aanmelden bij de leerkracht. De kosten van € 26,20 dienen dan ook betaald te worden.