Tijdelijke verhuizing groep 1-4 naar de Ruysdaalstraat

Woensdag 21 oktober zijn ouders via een brief geïnformeerd over het splitsen van unit 1-4 en unit 5-8. De kinderen van de thuisgroepen 1-2 en 3-4 worden in de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie gehuisvest in het gebouw aan de Ruysdaelstraat 2 in Son. Deze aanpassing heeft voor ouders en personeel grote gevolgen. We hopen dat we die periode vooral kunnen genieten van de prettige speel- en leeromgeving. Ook hopen we dat we in januari terug kunnen keren en daarbij merken dat er heel veel verbeterd is. In ieder geval werken team en diverse bedrijven daar de komende periode hard aan.

Ook voor de activiteiten die voor genoemde periode gepland zijn heeft de verhuizing gevolgen.

Hierbij een overzicht. 
De jaarfeesten

- Sinterklaas en Kerst gaan natuurlijk gewoon door. De werkgroep die de voorbereiding van deze feesten doet gaat uit van de nieuwe situatie die ontstaat. Via de nieuwsflits wordt u geïnformeerd over het programma van deze activiteiten.
- De
viering van groep 1-2 die gepland staat op woensdag 25 november wordt verzet. Wanneer een nieuwe datum hiervoor gepland is maken we deze via de nieuwsflits bekend.
- Op maandag 2 november houden we een inloopochtend. Tussen 08.15 en 09.00 uur kunnen ouders een kijkje komen nemen op de locatie van de Vijverberg.