Nieuwbouw in voorbereiding

Al geruimte tijd werken we aan een nieuw gebouw. In de nieuwbouw komen elementen die we voorheen nog niet op school hadden. Samen met andere instellingen werken we de elementen uit. Het kinderkookcafé en het restaurant ontwikkelen we samen met de Groene Campus (Helmond), de Rooi Pannen (Eindhoven) en het Goeie Leven (Eerde). De wereldwinkel in onze school  ontwikkelen we samen met de Wereldwinkel Son. Om voor het laboratorium een goed programma samen te stellen gebruiken we landelijke expertise via 'School aan zet'. Ook maken we gebruik van deelnemende organisaties van Brainport Eindhoven. En voor het theater werken we samen met MIK (kunstencentrum Schijndel).
Voor al deze elementen ontwikkelen we programma's zodat er een stevige basis is waaruit voor de kinderen veel te leren valt. 
Deze programma's overstijgen de kerndoelen.