Schitterend plan De Brink

Op 28 mei presenteerde Mevr. R. Bos het plan voor de inrichting van de Brink aan de klankbordgroep.
Bij de opzet van het plan heeft de architect rekening gehouden met de aandachtspunten die de klankbordgroep op 9 december hadden ingebracht.
We zijn heel enthousiast over het ontwerp.