resultaat Citoscore 2016 bekend

In de week van 23 mei is de uitslag van de cito eindtoets binnen gekomen. 
De kinderen van groep 8 hebben hun persoonlijke uitslag ontvangen. Voor alle kinderen zijn we tevreden met de uitslag. Deze bevestigt het advies voor vervolgonderwijs. 

De Ruimte haalde dit jaar een gemiddelde citoscore van 540,1. Dat is iets hoger dan de score van vorig jaar (539,2)
Het landelijk gemiddelde lag dit jaar op 534,5. Dat is iets lager dan vorig jaar (534,8).