Overblijven op school

Tussen de middag blijven kinderen op De Ruimte over.
Vanaf 5 januari 2015 is wordt deze begeleiding niet meer onder verantwoordelijkheid van ouders uitgevoerd. De school is eindverantwoordelijk. Personeelsleden en ouders zien samen toe op het overblijven. De leerkracht van uw kind(eren) dient op de hoogte te zijn of uw kind wel of niet overblijft. Mocht hierin iets veranderen dan geeft u dit aan de leerkracht door. 
Het is niet nodig hier een formulier voor in te vullen.