ongeoorloofd schoolverzuim aangepakt

Op verzoek van de gemeente Son en Breugel informeren we u over het volgende. 

Ongeoorloofd verzuim wordt door de leerplichtambtenaar aangepakt. 
Wanneer ouders verlof vragen voor hun kind zijn hier doorgaans goede redenen voor. Wanneer de directie van de school niet instemt met het verlof en de ouders besluiten toch verlof te nemen dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Het verlof is ook ongeoorloofd als de ouders geen aanvraag doen en verlof nemen. Als een kind ziek wordt gemeld op een dag van een afgewezen aanvraag dan zullen er vermoedens van ongeoorloofd verzuim zijn. En als ouders hun kind(eren) een dag rond een vakantie laten verzuimen (een dag eerder weg of een dag later terug) ook dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. 

De directie is verplicht (vermoedens van) ongeoorloofd verzuim terstond bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Son en Breugel te melden. De gemeente onderzoekt vervolgens het verzuim. Dit kan leiden tot een proces verbaal door de leerplichtambtenaar.