Officiële opening laat nog even op zich wachten

Vanaf de oplevering van onze nieuwbouw in december 2014 wordt er gewerkt aan de inrichting van het terrein om de school. De aanleg van het parkeerterrein, de inrichting van de brink en het aanbrengen van de brug die de school met de brink verbindt vraagt de nodige zorgvuldigheid en tijd.
Als alle werkzaamheden zijn afgerond volgt de officiële opening van het gebouw en omgeving. Eerder werd de datum verschoven van vóór de zomervakantie naar 22 oktober 2015.
Nu wordt deze nog een keer doorgeschoven. Naar verwachting openen we de school officieel medio december 2015. De exacte datum is nog niet bepaald.

26-11-2015
Vanwege de waterschade in het gebouw en de afwerking van werkzaamheden rondom het gebouw is de opening opnieuw uitgesteld.
De officiële opening wordt pas gehouden als alle werkzaamheden zijn afgerond. We verwachten dat dit in het voorjaar het eval zal zijn.