Vanaf 2018-2019 heeft De Ruimte aangepaste schooltijden

Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft De Ruimte nieuwe schooltijden.
Iedere lesdag duurt voor de kinderen even lang. We beginnen om 08.30 uur en sluiten de lesdag om 14.15 uur af. 
Tussen de middag is er een lunchpauze en en 'buitenpauze'. Samen duren deze drie kwartier. 
Oudere en jongere kinderen hebben dus dezelfde lestijden. 

Het is op De Ruimte mogelijk om te 'sparen' voor compensatiedagen. Door iedere week 30 minuten extra lestijd in te plannen ontstaan 5 compensatiedagen. Door 2x een half uur extra lestijd in te plannen ontstaan zelfs 10 compensatiedagen. Voor het opnemen van deze compensatie dagen en het inplannen van extra lestijd gelden regels. 

In de bijlage is zoveel mogelijk informatie opgenomen over het basisrooster en het flexrooster, het proces en de vervolgstappen.