Nieuwe rapporten in de maak

Nieuwe rapportage in de maak

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 maakt Basisschool De Ruimte gebruik van nieuwe rapporten. De rapporten worden drie keer per jaar verstrekt. Ze geven nog steeds informatie over de leervorderingen van ieder kind. Ouders krijgen het rapport van hun kind een week voor het rapportgesprek met de leerkracht toegemaild. Bij het derde paoort krijgen de ouders het volledige rapport uitgeprint mee naar huis. Naast de besparing op de papier en printkosten is de rapportage voor het personeel gebruiksvriendelijker geworden. De opzet is gebaseerd op ons administratiesysteem ESIS. Bij de inrichting van het systeem hebben we ons laten ondersteunen door Dhr. Dirk van Dongen van ABIS.