nieuwbouw update 13-11-2014

Nieuwbouw update
De bouw van het nieuwe gebouw ligt op schema. Op 12 december is de oplevering gepland. In de weken daarna moet er hard gewerkt worden om het gebouw bereikbaar te maken, in te richten en ook spelen in de Brink mogelijk te maken.
De oplevering van de brug, die de Brink met het gebouw verbindt, wordt in het
voorjaar verwacht.
Al met al betekent dit dat de eerste schooldag in het nieuwe gebouw op 5 januari onder druk staat. Over twee weken zal duidelijk zijn of 5 januari echt haalbaar en verantwoord is. Wordt vervolgd…