De planning voor de inrichting van de Brink is als volgt:

36           boren palen
37           storten betonnen kop op palen
38           plaatsen stalen balken met kolommen op betonliggers
38-39      verleggen nutsleidingen
40           gewapende grond maken voor talud
41           plaatsen en lassen brug
42-46      rest van de brug afwerken
42-43      rest van talud
43           aanhelen brug op school
42-46      bestraten, buitenruimte asfalteren