MR-lid gezocht

MR-verkiezingen
Dit schooljaar komt er een plaatsje vrij in de ouder-geleding van de medezeggenschapsraad (MR) van onze school. Na 3 jaar een enthousiaste bijdrage geleverd te hebben aan de MR heeft Marrit Kuperus aangegeven haar plaats beschikbaar te stellen. Marrit stelt zich niet herkiesbaar en wij zijn dus op zoek naar een nieuw MR-lid.

De medezeggenschapsraad (MR) van de Ruimte bestaat uit twee leden vanuit de ouders en twee leden vanuit de leerkrachten. De MR heeft een adviserende en controlerende rol ten aanzien van schoolbeleid, financiën en huisvesting en overlegt daarover met de directie. In het kader van de Sterrenschool, de nieuwbouw en alle andere schoolontwikkelingen is er een nuttige en leuke bijdrage te leveren.

De afgelopen weken hebben drie ouders zich kandidaat gesteld voor de MR. Het zijn:

Ton Janssen
Renzo Noben en
Wibo de Booij.

De komende week krijgen alle ouders een stembriefje.
Dat moet uiterlijk donderdag 2 oktober zijn ingeleverd in de gele stembus in de hal van de school.
Op vrijdag 3 oktober worden de stemmen geteld en weten we wie er in de MR is gekozen.