Ruimte

Kinderen leren op verschillende manieren; vanuit hun eigen leerstijl, in eigen leertempo en met eigen begeleidingsbehoeften.
Op onze school is er:

Ons team observeert, is sterk in organisatie van het leerprogramma en speelt in op de onderwijsbehoeften van uw kind en dat van de groep.