Inspectie vormt een oordeel over de kwaliteit van De Ruimte

Maandag 15 juni is De Ruimte door de inspectie van het onderwijs bezocht in het kader van het regulier toezicht. Voor het bezoek heeft de inspecteur zich een beeld gevormd van de kwaliteit van de school door een documentenonderzoek. Tijdens het bezoek is de praktijk bekeken en zijn gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, team en schoolleiding.
Aan het eind van de dag presenteerde de inspecteur zijn bevindingen aan het team. Het eindoordeel is goed. Dit is de hoogste waardering die een school van de inspectie kan krijgen.
Vóór de zomervakantie krijgt De Ruimte de conceptrapportage. Na de zomervakantie zal deze omgezet worden in een definitieve rapportage die op internet gepubliceerd wordt. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar zullen we ouders informeren over de bevindingen.