Hidde en Jeffrey in de gemeenteraad

Hidde en Jeffrey zijn op 17 november 2016 officieel geinstalleerd als leden van de jeugdgemeenteraad. Samen met 12 andere leerlingen van de basisscholen in Son en Breugel vertegenwoordigen zij de jeugd van ons dorp. In de vergaderingen bespreken de kinderen mogelijkheden om de leefbaarheid voor vooral kinderen, maar ook andere doelgroepen te verbeteren. Daarvoor beschikt de raad over een budget. Het is de eerste jeugdgemeenteraad van Son en Breugel. De gemeente doet dit komende jaar dan ook de eerste ervaringen op.  In verschillende andere gemeenten zijn al eerder positieve ervaringen met een jeugdgemeenteraad opgedaan. We wensen Hidde en Jeffrey interessante gesprekken, veel inspiratie en een bijzondere leerzame tijd toe.