Herininrichting Bijenlaan

Platoo, de schoolleiding en gemeente zijn regelmatig met elkaar in gesprek over de inrichting van de buitenruimte en de verkeerssituatie. Nog dit kalenderjaar wordt begonnen met de herinrichting van de Bijenlaan. Door die herinrichting verandert het straatbeeld. Er worden bij kruisingen verhogingen aangebracht en aan weerszijden van de Bijenlaan wordt de ruimte aangegeven voor fietsers. De maatregelen zijn erop gericht de verkeerssituatie voor langzaam verkeer veiliger te maken. 
Op de bewonersavond die medio november georganiseerd wordt geeft de gemeente Son en Breugel een toelichting op deze plannen.