Schoolplan 2016-2020

Het schoolplan van De Ruimte loopt aan het eind van dit schooljaar af. Daarom gaan we dit schooljaar aan de slag met een nieuw schoolplan.
Voor de zomervakantie moet dit plan klaar zijn.  

Voor de input van dit schoolplan maakt de school gebruik van:
- landelijke informatie, zoals verandering van beleid
  bv. Passend Onderwijs, wetgeving over lestijden e.d.
- beleidskeuzes van ons bestuur PlatOO,
- uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek in het voorjaar van 2016 onder kinderen, ouders en personeel
- uitkomsten van de meedenkavond  ‘onderwijs 2030’ op 10 november 2015.