De kinderraad start

Kandidaten KinderRaad
In de week van 1 september heeft De Ruimte een KinderRaad. Net zoals volwassenen de medezeggenschapsraad hebben, is de kinderRaad er voor de kinderen. We willen graag van de kinderen horen wat hun ideeën en wensen zijn over het onderwijs op onze school.
In de kinderRaad zitten vijf kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Ze komen in 2014-2015 acht keer bij elkaar voor een overleg met meneer Michiel (directeur).
Onderwerpen op de agenda zijn:
- de schoolontwikkeling,
- de nieuwbouw,
- de inrichting van het gebouw,
- de schoolregels en
- diverse actuele onderwerpen.  
Kinderen die in de KinderRaad willen kunnen zich kandidaat stellen tot donderdag 28 augustus.

Op 5 september komt de Kinderraad voor het eerst bij elkaar.