brug niet voor de zomervakantie klaar

Door aanpassingen in het oorspronkelijke plan van de Brink moet er nogal wat gebeuren. Dit vraagt veel afstemming en tijd.
Het gaat dan met name om:
- verwijderen van de bouwweg van
  Keverlaan naar Afrikalaan,
- het verplaatsen van de riolering,
- het aanbrengen van de landing van de brug,
- het verleggen van gasleiding en water-
  leiding,
- het aanbrengen van een talud,
- het plaatsen van de brug,
- het aanleggen van het fietspad
- de verdere inrichting van het terrein met
  beplanting, bestrating en speelelementen.


Aan het eind van dit schooljaar (week van 13 juli) zijn de eerste activiteiten zichtbaar. Vooralsnog koerst men op afronding rond de herfstvakantie.