Herinrichting Bijenlaan

Herinrichting Bijenlaan
Vanaf 25 november wordt de Bijenlaan  afgesloten i.v.m. de reconstructie van die weg. Deze zal afhankelijk van het weer tot medio januari 2016 duren.
Voor de bereikbaarheid van de school betekent dit:

- Fietsers en voetgangers kunnen via de oversteek Keverlaan de school bereiken. De brug ter hoogte van de Keverlaan is bruikbaar. De brug die uitkomt op het parkeerterrein is tijdelijk niet bruikbaar. Fietsers/voetgangers die van Sonniuspark naar Gentiaan willen  (en terug) kunnen via een oversteek, die aansluit op de Beekjuffer, gebruik maken. Dus niet meer via het parkeerterrein.
E.e.a. worden met borden aangegeven.

- Het parkeerterrein is alleen bereikbaar vanaf de Afrikalaan. Autoverkeer kan tijdelijk niet via de brug naar het parkeerterrein.
In de weekenden zal de capaciteit van het parkeerterrein vergroot worden door dit open te stellen. Er worden dan enkele bloembakken aan de kant gezet. Na het weekeinde is dit weer hersteld zodat de kinderen er kunnen spelen.