Advies werkgroep schooltijden

Op donderdag 16 februari heeft de werkgroep schooltijden de ouders per brief op de hoogte gebracht van het advies dat ze aan medezeggenschaps en directie heeft gegeven. 

In het kort luidt het advies van de werkgroep:
- aanpassen van de schooltijden
- aanpassing goed voorbereiden en invoeren op zijn vroegst bij aanvang schooljaar 2018-2019
- het 5- gelijke dagen model te gebruiken voor het reguliere onderwijsprogramma
- het IKC-model te gebruiken als model voor een verlengd aanbod

Verder geeft de werkgroep de volgende uitgangspunten mee:
- blijven waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs
- bieden van flexibiliteit
- verder onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid

De werkgroep blijft betrokken bij de ontwikkeling het nieuwe model van schooltijden.
De medezeggenschapsraad is nu aan zet om een besluit over de adviezen te nemen.